Skip to content

ACQUISITIE

Acquisitie

Vastgoed wordt al langere tijd gezien als een aantrekkelijke alternatieve investeringsmogelijkheid. Gezien de
blijvende druk op de woningmarkt is metname vastgoed met een woonfunctie erg in trek. Het juiste
vastgoedproduct kan zorgen voor solide rendementen en op lange termijn liggen potentiele waardestijgingen
in het verschiet. Echter is het wel zaak om kritisch te blijven en u niet te laten lijden door de emotie van de markt.

Maar wat is voor u het juiste vastgoedproduct en hoe vindt u dit een markt waar de vraag groter is dan het
beschikbare aanbod? DYK Real Estate begeleidt u graag bij het volledige acquisitietraject voor het aankopen
van courante vastgoedobjecten passend bij uw persoonlijke strategie. Als u DYK Real Estate inzet als uw
vastgoedacquisiteur, dan hebben wij één doel, het acquireren van de juiste producten voor uw
vastgoedportefeuille.

Om het juiste product te vinden zijn er een aantal factoren van belang. Door onze acquisitiestrategie bent u er
van verzekerd dat alle aspecten aan bod komen. Dit doen wij aan de hand van de volgende zeven stappen.

In 7 stappen naar een succesvolle aankoop

1. Beleg­gings­pro­fiel

Beleggingsprofiel

Het startpunt van de zoektocht is het samen met u opstellen van een beleggingsprofiel. Het beleggingsprofiel geeft inzicht in uw situatie, de doelstelling die u wenst te behalen, de ervaring die u heeft en welk risico u bereidt bent te nemen met de vastgoedinvestering.

Naast het bepalen van de doelstelling kijken wij met u naar een passende beleggingshorizon voor het behalen van de doelstelling. In deze fase identificeren wij het juiste type product – denk daarbij aan bestaande bouw, nieuwbouw, of transformatie opgaves -, bepalen wij de juiste locaties en brengen wij de rendementseisen in beeld.

Nadat het beleggingsprofiel is vastgesteld beginnen wij met de zoektocht. Door onze data gedreven aanpak en een divers netwerk aan marktpartijen kunnen wij u zowel marktproposities als off-market deals voorleggen. Wij leggen het contact met partijen en polsen de welwillendheid van de eigenaren / verkopers. Wij maken een lijst met passende proposities en verzamelen de belangrijkste informatie.

Dealsourcing

2. Deal Sour­cing

3. Inves­te­rings­ana­lyses

Investeringsanalyse

Op basis van de ontvangen input stellen wij investeringsanalyses op om te bepalen of de propositie vanuit financieel oogpunt aansluit bij het behalen van de beoogde rendementen. Hierbij maken wij financiële prognoses, cashflow analyses, en indien van toepassing kostenramingen voor verbouwingswerkzaamheden. Op basis van deze gegevens komen wij met een investeringsvoorstel en bepalen wij de kaders voor de onderhandeling.

Wij geloven in onderhandelingen met respect voor wederzijds belangen. Echter doen wij geen concessies in het bereiken van het optimale resultaat, beter geen deal dan een slechte deal. In het onderhandelingsproces nemen wij de onderhandelingen indien gewenst volledig voor u uit handen, op basis van vooraf opgestelde kaders. Naast het vinden van prijsovereenstemming waarborgen wij ook aanvullende voorwaarden die voor u belangrijk zijn bij de potentiele kooptransactie.

Onderhandeling

4. On­der­han­deling

5. Due Di­li­gence

Due Diligence

Als er prijsovereenstemming is bereikt volgt een korte due diligence periode waarin wij u ondersteunen bij het beoordelen van alle relevante stukken en brengen wij eventuele risico’s in kaart. Het doel van deze fase is om te zorgen dat u daadwerkelijk koopt wat u denkt te kopen.

Wij helpen u bij het opstellen van het koopcontract en zorgen dat de risico’s voldoende zijn afgedekt. Tevens kunnen wij u in contact brengen met de juiste juridische partners indien er zich complexe situaties voordoen. Wij zullen ten alle tijden controleren of de gemaakte afspraken tijdens de onderhandeling juist en correct in de contracten zijn opgenomen.

Contractvorming

6. Con­tract­vor­ming

7. Closing

Closing

Als alle stukken succesvol zijn ondertekend en aan alle betalingsverplichtingen is voldaan nemen wij contact op met de betreffende notaris en zorgen wij dat alles in orde is om tot levering van het pand over te gaan. Na het passeren van de leveringsakte is de transactie afgerond en kunt u zich met trots de nieuwe eigenaar noemen.

Meer informatie over wat DYK Real Estate voor u kan betekenen?