Skip to content

VERKOOP

VERKOOP

Is dit het juiste moment om mijn vastgoed te verkopen? Een veel gestelde vraag waar niet een eenduidig
antwoord op gegeven kan worden. Er kunnen verschillende redenen zijn om uw vastgoed te verkopen, van
persoonlijke redenen tot aan het willen verzilveren van een flinke waardestijging. Ongeacht de situatie is het
voor elke belegger een must om na te denken over de juiste exitstrategie. Wij denken graag met u mee.

DYK Real Estate is gespecialiseerd in de verkoop van vastgoedbelegging. Wij verkopen objecten variërend van
losse panden, woningblokken, volledige portefeuilles tot aan transformatieobjecten. Door ons brede netwerk
van investeerders zijn wij in staat om voor elke situatie de juiste koper te vinden. Zo kunnen wij voor u als
verkoper het optimale verkoopresultaat behalen.

Wanneer u besluit uw vastgoedbelegging te verkopen via DYK Real Estate ontzorgen wij u in het volledige
proces. Het behalen van het optimale verkoopresultaat voor u als verkoper is onze doelstelling. Dit doen wij op
basis van onze gestructureerde en heldere werkwijze.

In 6 stappen naar een succesvolle verkoop

1. Onder­zoeks­fase

Onderzoeksfase

Wij starten het verkooptraject met het bespreken van uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Het bereiken van de hoogste verkoopopbrengst zal bij iedereen boven aan het lijstje staan, echter zijn er meer zaken belangrijk voor het vaststellen van het optimale verkoopresultaat. In deze fase maken wij tevens een goede inventarisatie van de aanwezige documentatie. Door het opstellen van een goed dossier kunnen er in een later stadium veel vragen van geïnteresseerde kandidaten eenvoudig worden beantwoord.

Nadat het dossier is verzameld kunnen wij u een gerichte indicatie geven van de te verwachten verkoopopbrengst. Door het inzetten van verschillende databronnen kunnen wij u accuraat een reële indicatie van de marktwaarde geven. Indien wenselijk kunnen wij in samenwerking met onze partners een gecertificeerd taxatierapport voor u opstellen.

Waardebepaling

2. Waarde­be­pa­ling

3. Be­palen ver­koop­stra­tegie

Bepalen verkoopstrategie

Nadat we in samenspraak tot de juiste verkoopprijs zijn gekomen bieden wij uw propositie aan op de markt. In overleg met u bepalen wij de strategie, dit kan zijn middels een openbare verkoop of via een stille verkoop. Met een openbare verkoop plaatsen wij het object online en gaan we er breed de markt mee op, zo bent u er van verzekerd dat een breed publiek uw propositie onder de aandacht krijgt, hetgeen niet altijd het beste verkoopresultaat oplevert. Een alternatief is de stille verkoop, of off-market deal. Het grootste deel van onze proposities verkopen wij op deze manier. Bij een stille verkoop bieden wij het object gericht aan een geselecteerd aantal beleggers aan waarvan wij weten dat zij de juiste prijs betalen en hun afspraken nakomen. Hierdoor wordt vaak sneller het gewenste resultaat bereikt.

Wij verzorgen voor u het volledige onderhandelingsproces. Dit begint met het verzamelen van biedingen, het voeren van onderhandelingsgesprekken met kandidaat kopers, en eindigt bij het vinden van prijsovereenstemming en vastleggen van de gemaakte afspraken.

Onderhandeling

4. Onder­han­de­ling

5. Con­tract­vor­ming

Contractvorming

Wij helpen u bij het opstellen van het koopcontract en zorgen dat de risico’s voldoende zijn afgedekt. Tevens kunnen wij u in contact brengen met de juiste juridische partners indien er zich complexe situaties voordoen. Wij zullen ten alle tijden controleren of de gemaakte afspraken tijdens de onderhandeling juist en correct in de contracten zijn opgenomen.

Als alle stukken succesvol zijn ondertekend en koper aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan nemen wij contact op met de betreffende notaris en zorgen wij dat alles in orde is om tot levering van het pand over te gaan. Na het passeren van de leveringsakte is de transactie afgerond en heeft u het gewenste verkoopresultaat bereikt.

Closing

6. Closing

Meer informatie over wat DYK Real Estate voor u kan betekenen?